Att läsa, förstå och skriva gammal skrivstil

I släktforskning märker man fort hur språkbruk och handstil förändras med tiden. Det krävs mycket träning för att tyda gamla dokument och texter. Ett alldeles utmärkt hjälpmedel är det system som utvecklats av släktforskaren Jonas Magnusson.
Han har studerat hur kyrkoherde Zakarias Jönsson i Eksjö skrev.

Zakarias Jönsson tjänstgjorde som kyrkoherde i Eksjö under åren 1632 - 1681 och han har skrivit merparten av den äldsta volymen, CI:1 i Eksjö.

Genom att Jonas Magnusson noga studerat denna skrivstil som använts under så lång tid, har han kunnat utveckla ett typsnitt för att skriva sådan text med hjälp av dator.

Textsnittet har naturligtvis fått namnet Zakarias efter sin upphovsman. Det finns att gratis ladda ner från Jonas Magnussons hemsida, www.cognatus.se


Det finns många sätt att använda denna gamla handstil när man presenterar sin släktforskning.
Se ett exempel genom att