Lädermedaljer i No 83 Vågbrytaren

En tidigare broder i logen, Torsten Ohlsson (1915-1999), var mycket engagerad i logens arbete. Han var även en duktig konstnär och han arbetade mycket i läder. 1978 beslöt logen att en gång om året dela ut Lädermedaljer tillverkade av Broder Torsten. Medaljen skall tilldelas den broder som gjort ett betydande arbete för logen. Medaljen får endast bäras en gång per år, vid Julsamkvämet efter logemötet. Innehavare av medaljen är man endast så länge man är medlem i logen. Årets medalj tilldelades helt överraskande mej, Lars Löfgren. På bilden nedan till vänster: Alla närvarande medaljörer.