I tabellen nedan finner du en förteckning över de personer i min släktforskning om vilka det finns extra information. Informationen kan bestå av tidningsartiklar, bouppteckningar, bilder mm. Genom att klicka på respektive namn kommer man till denna information. Man kan också nå informationen via Släktboken där man i levnadsbeskrivningen för respektive person klickar på knappen "Mer om....." för att komma till rätt sida.
Du kan även finna en sammanställning i cirkelform över Lars eller Majlis anor genom att klicka på "Lars anor" eller "Majlis anor".

© Lars Löfgren